โต๊ะหมู่โมเดิร์นKBMD0400001

ขนาดรวม80x220x90ซม. วางพระลึก7″x14″

20,000 ฿