โต๊ะหมู่โมเดิร์นKBMD0200005

ขนาดรวม80x150x150ซม. วางพระลึก9″x18″

19,800 ฿