โต๊ะหมู่โมเดิร์นKBMD0103006

ขนาดรวม80x150x100ซม. วางพระลึก9″x18″

17,500 ฿