โต๊ะหมู่โมเดิร์นKBMD0102004

ขนาดรวม80x240x120ซม. วางพระลึก7″x14″

31,000 ฿