เคบี8กรุ๊ปเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะพับปิคนิก สามารพับเก็บเป็นกระเป๋า

โต๊ะพับปิคนิก สามารพับเก็บเป็นกระเป๋า
ขนาดโดยรวมตอนพับ ประมาณ 40*40*10 ซม
ขนาดโดยรวมตอนกาง ประมาณ 40*80*35 ซม

2,000 ฿

ประเภท :