เคบี8กรุ๊ปเฟอร์นิเจอร์

เคาน์เตอร์ทีวีKR306

เคาน์เตอร์ทีวีKR306

มี 15 ลิ้นชัก

ราคาปกติ 20,800บาท

✔️ไม้สักออป.เกรดไม้อบแห้ง
✔️ใช้ไม้หนา เพื่อรองรับโครงสร้างทุกส่วนอย่างแข็งแรง
✅มีประกันสินค้าเสียหายจากการขนส่ง
✅ประกันความพึงพอใจ 100% ❤️

20,300 ฿