เคบี8กรุ๊ปเฟอร์นิเจอร์

การรับประกัน

การรับประกันสินค้า

  1. สินค้ารับประกันความพึงพอใจ 100% เมื่อลูกค้าได้รับสินค้า ไม่พอใจยินดีคืนเงินเต็มจำนวน (เงื่อนไข คืนสินค้า วันรับสินค้าเท่านั้น)
  2. สินค้ารับประกันความเสียหายที่เกิดจากการผลิต โครงสร้างสินค้าไม่แข็งแรง ที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดความผิดพลาดของทีมผลิต “เคลมฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย”
  3. สินค้ารับประกันความเสียหายจากการขนส่ง เกิดรอยแยก แตกหัก เคลมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  4. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี, สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน ขอสงวนสิทธิยกเลิกการรับประกัน
  5. สินค้าไม้หดตัว ขยายตัวตามธรรมชาติไม้แท้ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการรับประกันสินค้า

เนื่องจากคุณสมบัติของไม้แท้ทุกชนิดมีการหดตัวและขยายตัวตามอุณหภูมิอากาศ ณ บริเวณนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นร้านจึงเลือกใช้ไม้เกรดคุณภาพทั้งไม้สักเก่าและอบแห้ง ที่มีความแห้งสูง เพื่อลดโอกาสหดตัวให้น้อยลง

ข้อควรระวัง : กรุณาหลีกเลี่ยง การวาง สินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ ที่สัมผัสกับแสงแดด และความชื้นโดยตรง   

📌 หมายเหตุ : เมื่อเกิดรอยแยกโดยธรรมชาติสามารถแก้ไขให้สินค้ากลับมาสภาพเดิมได้ โดยวิธีการยาไม้ โดยใช้ผงขี้เลื่อยผสมกาวยาไม้ ทำได้เองง่ายๆตามคลิปวิดีโอของร้าน ซึ่งลูกค้าสามารถขอวัสดุจากทางร้านได้ฟรี หลังจากซื้อ ภายใน3 เดือนถัดไป หลัง3เดือนขอวัสดุซ่อมฟรีได้แต่ลูกค้าต้องชำระค่าส่งเองจ้า